Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Franeker
gem. Waadhoeke (Friesland)

Breedeplaats 1
(Klein Botnia-huis)

Weesjongen en weesmeisje


1668

Franeker -  Weesjongen en weesmeisje   Franeker -  Weesjongen en weesmeisje

Beschrijving

Steen met inscriptie en reliëf van een weesmeisje (links) en een weesjongen (rechts).

Opschriften

Anno DIAKENS WEESHUIS. 1668
Klaagl, 5:3: Wij sijn Weesen sonder Vader
Psalm 68:6. Godt is de Vader der Weesen.
Johan. 14:18. Ik en sal u geen Weesen laaten.
Hoewel wij WEE SYN van ons aardsher Vaderen graf.
Wij syn hier WEL te huis, maar hoopen BEST te wesen
Daar d'Opperweesvaar woont, Die wel leeft onder [straf]
Staat eeuwig WEL voor handt en nimmer WEE te vreesen
JAK. i:27.
De suivere en onbevlekte Godsdienst voor Godt en den vader
is dese: WEESEN en weduwen BESOEKEN in de verdrukkinge
en hemselven onbesmet bewaaren van de weereldt.

Opmerkingen

Het gebouw was vanaf 1853 Hervormd Diaconie-weeshuis.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°11'10" - O.L. 5°32'38")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: FR08ai; Opgenomen: 24 juli 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.