Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Dokkum
gem. Noardeast-Fryslân (Friesland)

Markt  

Vitae

Groenewoud/Buij
2007

Dokkum -  Vitae   Dokkum -  Vitae

Beschrijving

Beeldengroep van vier personen. De beelden zijn van beton en bekleed met witte kiezelstenen.

Informatiebord

Vitae
De bisschoppen Willibrord, Bonifatius
Willehad en Liudger, die in een
tijdsspanne van ongeveer 100 jaar
verantwoordelijk waren voor de moeizame
kerstening van het rijk der Friezen, zijn in dit
kunstwerk in één scene samengebracht als
waren ze met elkaar en de vloer versmolten.
De tragedie van de moord op Bonifatius bij
Dokkum (754) is een ieder bekend, waardoor
de liggende figuur eenvoudig te duiden is.
Liudger, zelf een Fries en ook wel 'de
overwinnaar' genoemd, heeft plaats
genomen op de tumulus (grafheuvel) van
Bonifatius, terwijl Willehad halverwege is.
Willibrord tenslotte staat afzijdig, hij is
weliswaar met de kerstening begonnen,
maar heeft Dokkum nooit bereikt.
Groenewoud/Buij 2007

Kunstenaar

Opmerkingen

De beeldengroep neemt de plaats in van het zgn. martelaarsveld met het kustwerk Fons en Origo, dat verplaatst is naar de stiltetuin aan de andere zijde van de kerk.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°19'36" - O.L. 5°59'53")

Objectcode: FR06aw; Opgenomen: 20 april 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.