Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Dokkumer Nieuwe Zijlen
gem. Noardeast-Fryslân (Friesland)

Sylsterwei

Monument ter afsluiting van het Dokkumer Diep


1729

Dokkumer Nieuwe Zijlen -  Monument ter afsluiting van het Dokkumer Diep   Dokkumer Nieuwe Zijlen -  Monument ter afsluiting van het Dokkumer Diep

Beschrijving

Obelisk die met vier bollen staat op een voetstuk.

Opschriften

Aan de voorzijde de tekst:

Aan de achterzijde:

Ter
Euwiger
Gedagtenis
Van de
overdyking
Van't
Dokkumer
Diep

-------

Ses Duysent
Roeden Dyks Be-
spaart 'T Gevaar
Der Zee Vermin-
dert Oostergo Van
Water Ontlast
de Provintie Ver-
meerdert en Ver-
betert Dese Suyl
Voor de Nakomelin-
gen In't Midden der
Stroom Opgeregt

In
Den
Jare
Mdccxxix
Gelukkig
Volbragt

-------

T'Gewelt
der Stroom Door Drie
Verkortingen Versagt
Synde is het Diep Alhier
Gedamt op Den Twe-
den Juli Ter Præsentie
Van De Edele ErentFes-
te Heeren Michael
Onuphrius Baron Thoe
Schwartsenberg en
Hohenlantsberg Griet-
man Over Dantumadeel
en Ir. Philip Fredrick
Vegelin Van Claer-
bergen Grietman Over
Haskerland Commissari-
en der Edelen Mogende
Heeren Gedeputeer-
de Staten Van
Friesland

Aan de beide zijden de wapens van Vegelin en Schwartzenberg.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°19'4" - O.L. 6°9'30")

Via onderstaande links kunt u de positie vinden:

De kaarten of satellietfoto's verschijnen in een nieuw venster
OpenStreetMap kaart
Bing Maps kaart satellietfoto hybride
Google Maps kaart satellietfoto hybride
WikiMapia kaart

Objectcode: FR06at; Opgenomen: 19 april 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.