Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Dokkum
gem. Noardeast-Fryslân (Friesland)

Bargemerk
(St. Bonifatiuskerk)

Sint Ludgerus

Ludgerus of Liudger van Münster (Zuilen bij Utrecht 742-bij Billerbeck 809),
stichter en bisschop
(Wikipedia)
Anno Smith
1992

Dokkum -  Sint Ludgerus

Beschrijving

Keramieken beeld aan de zijgevel van de Bonifatiuskerk, met onderschrift "ST. LUDGERUS".

Informatiebord

Houten paneel met de tekst:

praedico vobis christum
ik ferkundige jim Kristus
        St. Paulus

Mei dizze wurden fan de apostel Paulus as biedwurd
hat Liudger as earste yn de eigen sprake it Evangeelje
ta de Friezen brocht

vir dei liudgerus in eadem regione
annis fere septem in doctrinae studio
persistabat…

bijna zeven jaren lang heeft hier de
man Gods Liudger vol ijver het
priesterambt vervuld…
        Altfridi Vita S. Liudgeri

Liudger de Voltooier (742-809), Fries van geboorte en
navolger van Bonifatius, werkte van 777 tot 784 in de
door hem gebouwde kerk van Dokkum. Hier vandaan trok hij
in opdracht van zijn grote leeftijdsgenoot Karel de Grote
oostwaarts Europa in als grondlegger van de christelijke
kultuur

Kunstenaar

Opmerkingen

De plastiek is in 1951 aan de buitenmuur van het Ludgerushuis, Koekoekplein 2 te Groningen geplaatst. Later was daar het Franciscuscentrum gevestigd. In 1991 maakte het pand plaats voor nieuwbouw. In september 1992 is het beeld aan de kerk in Dokkum geplaatst.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Weet u meer ?

Van dit beeld is bij ons nog niet voldoende informatie bekend. Weet u er bijzonderheden over, willen we dat graag van u weten. Maak gebruik van ons invulformulier om deze gegevens aan ons op te sturen. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk invullen.

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°19'33" - O.L. 5°59'50")

Objectcode: FR06aj; Opgenomen: 20 april 2009  / gewijzigd: 14 oktober 2012
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.