Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Beilen
gem. Midden-Drenthe (Drenthe)

Torenlaan
(Algemene Begraafplaats)

IJzeren man

Fri Heil
1950

Beilen -  IJzeren man   Beilen -  IJzeren man

Beschrijving

Beeld van een mannenfiguur die voor een stenen wand staat. De wand is vervaardigd uit een grote zwerfkei. Op die kei is een bordje aangebracht met de jaartallen 1940-1945.

Tijdens de onthulling op 31 augustus 1950 zei mr. dr. H.J. Wytema, voorzitter van het monumentencomité en burgemeester van Beilen van 1936 tot 1948:

Het is maar een gewone Drentse jongen, die U hier ziet staan, maar het zou Uw zoon, Uw broer of Uw vriend kunnen zijn, want hij is één der Uwen. Zijn handen zijn achterwaarts gericht, omdat hij weet en voelt, geruggesteund te worden door een granieten geloof. Zo was de houding van het Drentse volk tijdens de verdrukking, een volk dat getoond heeft, pal te kunnen staan. Met dit monument willen wij speciaal de 73 gevallenen uit deze gemeente eren en misschien vindt U het opmerkelijk, dat er onder deze 73 zulk een grote verscheidenheid is. Toch is dit helemaal niet vreemd, want hieruit blijkt nog eens weer, hoe algemeen het verzet en hoe het inderdaad een totale oorlog is geweest.
Na Wytema's toespraak is get monument is onthuld door Josina Margaretha baronesse De Vos van Steenwijk-van Roijen, de echtgenote van de commissaris van de koningin in Drenthe.

Informatiebord

De IJzeren Man
In de volksmond Staolen Hendrik

Het monument is ter nagedachtenis van de
oorlogsslachtoffers uit de gemeente Beilen.

In 1945 is geld ingezameld om dit herdenkingsbeeld van
brons te laten maken door de beeldhouwster Fri Heil.
Het werk is 31 augustus 1950 de verjaardag van
Koningin Wilhelmina onthuld door oud burgemeester
Mr. dr. H.J Wytema en de barones De Vos van Steenwijk.

Kunstenaar

Beilen - IJzeren man

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie N.B. 52°51'26" - O.L. 6°30'50" (Satellietfoto: Google Maps)

Objectcode: DR09as; Opgenomen: 18 mei 2023
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt

Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.