Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Hoogeveen
Drenthe

Pottingastraat

Het Molukse Monument

Onno de Ruijter & Wessel de Ruijter
2006

Hoogeveen -  Het Molukse Monument   Hoogeveen -  Het Molukse Monument

Beschrijving

Beeld van een Moluks echtpaar met kind, de man in KNIL-uniform. Ze staan in de palm van een hand, die als een bloem oprijst uit een kruidnagel.

Het monument is onthuld op 30 september 2006 door wethouder Betty Poutsma-Jansen en vier leden van de eerste generatie Molukkers in Hoogeveen.

Opschriften

Ter herinnering aan de komst
van de 1ste generatie
K.N.I.L. militairen in Nederland
(1951)

Informatiebord

De toelichting staat in een 'opengeslagen boek', links in het Maleis, rechts in het Nederlands:

Tugu peringatan Maluku


Ini adalah tugu peringatan tingginje 3 meter
setengah, njatakan satu soldadu dengan
istri dan anak, di dukung oleh tangan Tuhan.
Tangan itu terletak atas buah tjenkeh, suatu
lambang perdagangan otonom orang-orang
Maluku sebelum zaman Portugis dan Spanyol
dan zaman VOC.

Tugu peringatan ini adalah suatu lambang
untuk 12.500 militer KNIL jang pada tahun
1950 datang ke Belanda. Sehabis kemerdekaan
negeri Indonesia di tahun 1949-1950 nama
Ambonezen di ganti djadi orang-orang Maluku.
Pada tahun 1950 orang-orang Ambon bertempat
di op "woonoord", di antara mananja bekas
perkampungan tahanan Westerbork dan
Vught. Tahun 60 mudah keluarga orang
Ambon di hambur atas kurang lebih 60
wijk-wijk di tanah Belanda, di bawah pimpinan
Domeinen. Pada tanggal 13 desember 1962
orang Ambon jang pertama pindah ke wijk ini.

Tiap tahun pada tanggal 25 april, hari
proklamasi Republik Maluku Selatan,
bendera Maluku dinaikkan. Di muka tugu
peringatan ini diadakan peletakan bunga
karang untuk memperingatkan generasi
pertama, dan djuga penjerahan warisan
kepada generasi dan generasi-generasi jang
berikut.
Het Molukse monument


Het 3,5 meter hoge beeld laat een soldaat
zien met een vrouw en een kind, gedragen
door de hand van God. De hand rust op een
kruidnagel die tevens als symboll staat voor de
autonome handel van de Molukkers vóór de
Portugese en Spaanse inmenging en
het VOC-tijdperk.

Het monument staat symbool voor de 12.500
KNIL-militairen die begin jaren vijftig met hun
gezinnen naar Nederland kwamen. Na de
onafhankelijkheid van Indonesië in 1949-1950
werd de naam Ambonezen veranderd in
Molukkers. In de jaren vijftig woonden de
Ambonezen in ruim 90 woonoorden, waaronder
de voormalige concentratiekampen Westerbork
en Vught. Begin jaren '60 werden de Ambonese
gezinnen verspreid over de ruim 80 voor hen
speciaal gebouwde woonwijken in Nederland,
onder beheer van de Domeinen. De eerste
Molukkers die in deze Molukse wijk kwamen
wonen kwamen op 13 december 1962.

Elk jaar op 25 april, de dag waarop in 1950
de "Republik Maluku Selatan" (RMS),
uitgeroepen, wordt de Molukse vlag gehesen.
Bij het monument vindt de kranslegging plaats
ter nagedachtenis aan de eerste generatie,
waarin tevens de overdracht van deze erfenis
plaatsvindt voor de tweede en daarop de
volgende generaties.

Kunstenaars

Hoogeveen - Het Molukse Monument

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°43'1" - O.L. 6°28'0")

Objectcode: DR07al; Opgenomen: 1 september 2019
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt


Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.