Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:

Sorteren op:

G.J. Adema

Gerhardus Jan Adema (Franeker 1898-Leeuwarden 1981), beeldhouwer, schilder enz. (RKD-database).

Foto Jaar Naam Adres Plaats
Sint Antonius van Padua 1909 Sint Antonius van Padua Sint Martiniplantsoen 39 Franeker  –  Waadhoeke
Eise Jeltes Eisinga 1928 / 2006 Eise Jeltes Eisinga Raadhuisplein / Eise Eisingastraat Franeker  –  Waadhoeke
Lammert Scheltes Hilarides 1937 Lammert Scheltes Hilarides Grote Buren Pingjum  –  Súdwest Fryslân
Westra-gedenkbank 1937 Westra-gedenkbank Westerbolwerk Franeker  –  Waadhoeke
Sint Franciscus van Assisi 1949 Sint Franciscus van Assisi Grote Dijlakker 8 Bolsward  –  Súdwest Fryslân
Us Mem 1954 Us Mem Harlingersingel / Harlingerstraatweg Leeuwarden
Gysbert Japicx 1960 Gysbert Japicx Laag Bolwerk Bolsward  –  Súdwest Fryslân
Titus Brandsma 1967 Titus Brandsma Prof. Dr. Titus Brandsmalaan / Secretaris Haitsmalaan Bolsward  –  Súdwest Fryslân
Eise Jeltes Eisinga 1982 Eise Jeltes Eisinga Tsjerkebuorren Dronrijp  –  Waadhoeke
Sint Antonius van Padua jaar? Sint Antonius van Padua Klein Gasthuis  Bolsward  –  Súdwest Fryslân
jaar? Taeke Schuilenga Torenplein 7  Surhuisterveen  –  Achtkarspelen
 


Bronzen beelden winkel
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.