Andere Van der Krogt-websites

Mens & Dier in Steen & Brons

René en Peter van der Krogt

Onze andere websites
Columbus Statues
Leif Eriksson Statues
Statues Hither and Thither

14124 beelden, waarvan 8864 afgebeeld

beelden van mensen, dieren, planten en persoonsgerelateerde gedenktekens
Laatst bijgewerkt: 19 juli 2021

Sir Philip Sidney, Zutphen Hond aan de snuffel, Ter Aar Christus Koning, Amsterdam Sint Willibrord, Utrecht Hugo Wstinc (Lezende geleerde), Utrecht

Zoek op deze site:

Updates in corona-tijd

We waren gewend zodra het mooi weer wordt om er zeker elk weekend op uit te gaan om nieuwe beelden te fotograferen. Meestal blijven we dan een hele dag of weekend weg en 'doen' dan een hele plaats of gemeente. In deze bizarre corona-tijd gaat dat niet. Wel halen we elke dag een frisse neus door een uur te wandelen. En soms doen we dat op een rustige plaats niet al te ver van onze woonplaats, dus geen drukke plaatsen zoals markten, winkelcentra of kustplaatsen. Een paar beelden kunnen we dan fotograferen. Vanzelfsprekend houden we ons aan de anti-corona-maatregelen: anderhalve meter afstand, we gaan nergens zitten, en niet met het openbaar vervoer.
Vandaar dat U toch in de komende tijd kleine updates kunt verwachten.

Algemeen

De database is samengesteld uit diverse gedrukte bronnen en gegevens die op internet te vinden zijn. Aan de hand van deze database proberen we zo veel mogelijk beelden te fotograferen en nader te documenteren.
Elk object heeft een eigen webpagina, die via de menu's "Trefwoord" en "Plaats" gevonden kan worden. De indexen op trefwoorden, beeldhouwers en producenten omvatten ook de buitenlandse site Statues Hither & Thither, de beschrijvingen daar zijn in het Engels.

Met een icoontje achter de adressen wordt het volgende bedoeld:
=object staat op afgesloten terrein, maar is vanaf de openbare weg goed te zien; of het staat op een afgesloten terrein dat tijdens bepaalde openingsuren vrij toegankelijk is
=object staat binnen en is niet te zien vanaf de openbare weg, maar over het algemeen tijdens kantooruren wel te zien voor publiek (evt. na het vragen van toestemming aan portier/baliemedewerker)
=object staat binnen of op een afgesloten terrein, maar is te zien na betaling van entreegeld
=object is niet meer aanwezig (we proberen in die gevallen er een afbeelding bij te zetten, bijv. een scan uit een boek)
=object tijdelijk verwijderd voor restauratie, reconstructie e.d.
?=onbekend, we kennen de precieze locatie niet en/of hebben het beeld niet kunnen vinden

Criteria

Voor opname in deze website hanteren we de volgende criteria:
GEDENKTEKENS EN MONUMENTEN
Standbeelden, borstbeelden, monumenten met of zonder portretmedaillons, gevelbeelden, en andere sculpturen, die één of meerdere personen herdenken of tonen.

– In gevels gemetselde herdenkingsplaquettes en -stenen zijn alleen opgenomen als er een portret van de betreffende figuur op staat.
– Gedenktekens op begraafplaatsen zijn alleen opgenomen als het een reliëf, borstbeeld of standbeeld betreft.
– Oorlogsmonumenten zijn alleen opgenomen als er een portret of andere afbeelding van een persoon op staat.  

FIGURATIEVE KUNST
Realistische – herkenbare – beelden van

– menselijke figuren, zoals bijv. romanfiguren, uitbeeldingen van beroepen, historische gebeurtenissen e.d., maar ook menselijke types zonder speciale betekenis (winkelende vrouw, spelende kinderen e.d.)
– dieren, inclusief fabeldieren (niet opgenomen zijn heraldische dieren, voornamelijk leeuwen, die bijv. een gemeentewapen torsen).
– herkenbare planten, (gebruiks)voorwerpen e.d.
 

RELIGIEUZE KUNST
– Heiligenbeelden, Christusbeelden, en Calvariescènes, zowel vrijstaand als aan buitengevels van kerken, kloosters en andere gebouwen.
– Funeraire kunst (grafmonumenten). Treurende vrouwen, engelen, en andere figuratieve kunst, wanneer deze een substantieel deel van een grafmonument uitmaken.

Niet opgenomen zijn:
– Heiligenbeelden in kerken, kapellen en Lourdesgrotten
– Kleine heiligenbeeldjes in nissen in woonhuizen,
– Wegkruisen en 'standaard' crucifixen (meestal fabrieksmatig vervaardigd),
– Op begraafplaatsen: Figuratieve reliëfs en kleinere driedimensionale sculpturen als onderdeel van een grafmonument, evenals duidelijk in serie vervaardigde beelden

 • Enkele speciale groepen gedenkmonumenten, die soms niet onder bovenstaande criteria vallen, zoals

 • Het beeld moet
  • in de (semi-)openbare ruimte staan,
  • op een redelijk voor iedereen toegankelijke plaats staan (kerken, hal van gemeentehuis e.d.),
  • vanuit de openbare ruimte goed te zien zijn.
  Niet opgenomen zijn beelden in musea, heiligenbeelden in kerken, en in principe geen beelden in privétuinen van woonhuizen (met enkele uitzonderingen, vnl. als het beeld ook in andere overzichten van kunst is opgenomen).
 • Informatie

  Van elk monument of beeld wordt zo veel mogelijk de volgende informatie gegeven:

  Aanvullingen en verbeteringen gaarne via het contactformulier ("Contact" in bovenstaand menu).
  N.B. Wij werken uitsluitend met door onszelf gemaakte foto's; aanbiedingen om foto's te sturen, hoe aardig en vriendelijk ook, wijzen we daarom altijd af.

  Van elk monument is een serie foto's gemaakt, niet alleen overzichtsfoto's uit verschillende hoeken, maar ook van de verschillende teksten en de signatuur van de kunstenaar.
  Neem contact op om deze foto's te zien of te gebruiken.

  Onze werkwijze

  René & Peter van der Krogt voor de Schânsemaker in Castenray
  René & Peter van der Krogt voor de Schânsemaker in Castenray

  De voornaamste manier waarop deze website tot stand komt is "benenwerk"… regelmatig trekken we er op uit met de auto, met de fiets of te voet (of een combinatie van alle drie) om in een stad of in een gemeente naar beelden te zoeken. (Niet alleen voorzien van fototoestellen, maar ook van een borsteltje om de vele spinnenwebben van de beelden te verwijderen). Natuurlijk hebben we wel de bovengenoemde database als uitgangsbasis, maar die database is niet compleet, verre van dat. De compleetheid wisselt enorm per provincie of per stad. Van veel grote steden zijn inventarisaties op internet of in boeken te vinden, ook van de provincies Utrecht (die inmiddels verdwenen is) en Friesland zijn vrij complete inventarisaties op internet. Een voorbeeld. Een weekend in Friesland leverde zo'n 90 objecten op, waarvan er ca. 85 al in de database bekend waren, maar… een fietstocht in de gemeente Sint Michielsgestel een paar dagen later resulteerde in 21 objecten, en daar hadden we er maar twee van…

  Wij werken vanuit Delft, vandaar dat hoe groter de afstand tot Delft is, hoe minder beelden er gefotografeerd zijn!

  Oude ansichtkaarten

  In 2010 zijn we begonnen met een collectie van ansichtkaarten van standbeelden in Nederland en daarbuiten. Deze ansichtkaarten staan op de pagina's van het betreffende monument (maximaal vijf per standbeeld). Klik hier voor een lijst met standbeelden waarvan we één of meer kaarten hebben.

  Heeft U een ansichtkaart van een standbeeld dat we nog niet hebben, en U wilt er afstand van doen, neem contact met ons op!

  Bronzen beelden winkel
  Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.