Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Den Haag
Zuid-Holland

Laan van Eik en Duinen 40
(Begraafplaats Oud Eik en Duinen)

Grafmonument F.S. Elders

onbekende maker
ca. 1890

Den Haag -  Grafmonument F.S. Elders   Den Haag -  Grafmonument F.S. Elders

Beschrijving

Stenen (marmer) grafmonument voorstellende een afgeknotte zuil met daarvoor een treurende vrouw. Voor het monument ligt een marmeren hond, met de naam caesar. Het graf is van dr. Félix Septimus Elders (Haarlem 1826-Haarlem 1890).

Opschriften

Het leven scheidt – de dood
vereent,

Gods heilgenade brenge ons
zamen

Waar 't oog voor goed heeft
uitgeweend

Niet alles gaat voorbij

Och treur zoo niet! wij sterven allen
Doch slechts om schooner op te staan
Moest u mijn stoflijk doel ontvallen
Mijn ziel kan voor u nooit verloren
gaan.

Neen ware liefde kan nooit sterven
Zij is 't, droeve vrouw, die spot
Met allen die het leven derven
Want zij is eeuwig – zij is God!
f.s.e.
Wat gij verloort, heeft God
gevonden

God weet naar wien uw ziel
verlangt,

En eeuwig blijft met u
verbonden,

Wat ge uit Gods hand
terug ontvangt

Kunstenaar

Reacties

Reageer op dit beeld

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°4'2" - O.L. 4°15'42")

eXTReMe Tracker
Objectcode: ZH15ek; Opgenomen: 8 juni 2011
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt