Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Tilburg
Noord-Brabant

Zwijsenplein 1
(Muzentuin, Fontys Hogeschool voor de Kunsten)
 

Dansende Schildpadden

Niko de Wit
Eijsbouts
2007

Tilburg -  Dansende Schildpadden   Tilburg -  Dansende Schildpadden

Beschrijving

Beeld van twee schildpadden op sokkel.

In een granieten plaat ernaast staat te lezen:

dansende schildpadden. aangeboden door
fontys hogescholen aan de gemeente tilburg
12 juni 2007 muzentuin, voorheen kloostertuin
van de orde van o.l. vrouw visitatie 1885-1986

het beeld is gesigneerd "Niko de Wit 2007" en 'gestempeld' eijsbouts.

Kunstenaar

Opmerkingen

Met dit beeld wordt de metamorfose die de huidige Muzentuin in de loop der tijd onderging uitgebeeld. Waar ooit het besloten kloostercomplex van de zusters van Visitatie lag, is heden ten dage een zestal kunstopleidingen gevestigd. Daarmee maakten stilte, contemplatie en beslotenheid plaats voor een levendige, open ontmoetingsplaats voor studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten én de burgers van de stad. In zijn beeld brengt Niko de Wit dit contrast tussen verleden en heden tot uitdrukking.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 51°33'12" - O.L. 5°5'6")

eXTReMe Tracker
Objectcode: NB57ch; Opgenomen: 11 oktober 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt