Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Beltrum
gem. Berkelland (Gelderland)

Mariaplein 2
(RK kerk O.L.V. Tenhemelopneming)

Maria met Kind

De moeder van Jezus, de grondlegger van het christendom; zij wordt vaak afgebeeld met Jezuskind en/of met een slang (symbool van het kwaad), die zij onder haar voeten vertrapt
(Wikipedia)

1937

Beltrum -  Maria met Kind   Beltrum -  Maria met Kind

Beschrijving

Stenen beeld van Maria als koningin met het Kind Jezus met een rijksappel in zijn hand.

Opmerkingen

Aangeboden aan pastoor Hendrikus Fr. van der Horst voor zijn 40-jarig priesterjubileum.

Het oorspronkelijke monument zag er anders uit (beschrijving van Jan Kok, "oet Beltrum":

Op 15 augustus [1937], de feestdag van onze parochiepatrones, is het beeld onthuld. Op de onderbouw van 2,5 m hoog staan bovenaan met grote letters o.a. MARIA REGINA. Hierboven staat een levensgroot beeld dat de moeder Maria met Kind voorstelt, welke met haar linkervoet op een slang staat. Door de bloemenbakken aan weerszijden, en de halfhoge gedeelten waarin het leven van Maria stond afgebeeld, had deze hoekige onderbouw een strak aanzien. Mede door het siersmeetwerk kreeg het geheel een sierlijk, en het Mariabeeld, een verheven aanzicht.

Tijdens de plaatselijke vemieuwingsdrang in de midden jaren '60 is dit bouwsel verdwenen. Later zijn aan en naast de kerk het beeld en de beide panelen van dit monument herplaatst. Door de invloed van het weer, kan men aan behoud ervan twijfelen.

Voorstellingen van Maria

Maria, de moeder van Jezus Christus, heeft een centrale rol in de Rooms-Katholieke Kerk. Haar verering als de Heilige Maagd Maria is gegroeid in de tijd, zowel in belang en de manifestatie, niet alleen in het gebed, maar in kunst, poëzie en muziek.
Ze wordt meestal afgebeeld als een mooie jonge vrouw, met een (blauwe) mantel. In het merendeel van de voorstellingen heeft ze het kind Jezus in haar armen of op haar schoot.
Attributen van Maria: Het kind Jezus heeft ook soms attributen:

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°4'2" - O.L. 6°33'45")

eXTReMe Tracker
Objectcode: GL05bp; Opgenomen: 6 juni 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt