Mens & Dier in Steen & Brons

Friesland Leeuwarden
Leeuwarden

Oldehoofster Kerkhof

Pieter Jelles Troelstra

(Leeuwarden 1860 - Den Haag 1930),
advocaat, journalist en politicus; tevens Fries schrijver en dichter; bekend geworden als de socialistische leider die in november 1918, in navolging van de omwenteling in Duitsland, in Nederland de socialistische revolutie wilde uitroepen. (Wikipedia).
Hildo Krop
Binder-Schmidt Bronsgieterij
1962

Leeuwarden -  Pieter Jelles Troelstra

Beschrijving

Beeld op natuurstenen voetstuk.

Gesigneerd

hildo krop / 1961 — 1962
brons–gieterij / binder – schmidt

Informatiebord

pieter jelles
TROELSTRA
1860      1930
dichter
strider
steatsman

Op de achterzijde van de sokkel staat:

piter jelles
trou soan / fan us folk
sjonger / fan us liet
strider / foar us rjocht

Kunstenaar

Opmerkingen

Het beeld is onthuld door Troelstra's kleindochter, Mejuffrouw V. Bay, op 6 oktober 1962.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°12'9" - O.L. 5°47'23")

eXTReMe Tracker
Objectcode: FR14ab; Opgenomen: 25 juli 2008
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt