Mens & Dier in Steen & Brons

Drenthe Assen
Assen

Emmastraat

Koningin Emma

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont
(Arolsen 2 augustus 1858 - Den Haag 20 maart 1934),
echtgenote van koning Willem III en Koningin-regentes der Nederlanden van 1890 tot 1898
(Wikipedia)
Grada Rueb
1934 / 1999

Assen -  Koningin Emma   Assen -  Koningin Emma

Beschrijving

Ronde plaquette met portret, gemonteerd op een zwerfsteen.

Opschriften

1858 - emma, koningin-moeder - 1934

Gesigneerd

monogram GR

Kunstenaar

Opmerkingen

De plaquette is aan de gemeente Assen geschonken door Henk Plenter, mede-oprichter van het museum voor glas- en valse kunst, hedendaagse grafiek en beeldentuin, kortom Museum Vledder, Vledder. Hij kocht de plaquette op een veiling in 1997/8 en de gemeente Assen zorgde voor de steen en de plaatsing in 1999.

C. Veth (De Beeldhouweres Gra Rueb, 's-Gravenhage 1946, blz. 51) schrijft dat Rueb een plaquette van H.M. de Koningin Moeder maakte, die in 1934 bij de Rijksmunt in Utrecht is geplaatst. De plaquette is daar echter niet teruggevonden. Het was waarschijnlijk de bedoeling dat er een herdenkingspenning naar aanleiding van het overlijden van Koningin Emma zou worden uitgegeven, maar er was mij geen penning van het ontwerp bekend tot Muntpost in 2007 een penning heeft uitgegeven, warbij het portret als uitgangspunt is genomen. Uit correspondentie met Muntpost blijkt dat de Koninklijke Nederlandse Munt het originele gipsmodel heeft uitgeleend om de stempels te maken. OOk dat gipsmodel is nog niet teruggevonden.

Toen wij het monumente fotografeerden was het i.v.m. werkzaamheden een eindje opzij geschoven en op z'n kant gelegd.

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 52°59'25" - O.L. 6°33'13")

eXTReMe Tracker
Objectcode: DR02ad; Opgenomen: 21 april 2009
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt