Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:

Friesland

Menameradiel

Gemeentehuis te Menaldum
13 758 inwoners / Oppervlakte 69,02 km²


Beetgum
Foto Adres Naam Kunstenaar Jaar
Buorren Roeken Atze Dijkstra jaar?
 

Beetgumermolen
Foto Adres Naam Kunstenaar Jaar
Menamerdyk Jarich en Tetman de Vries (De tiid hâldt gjin skoft) Meinte Walta 1965
 

Berlikum
Foto Adres Naam Kunstenaar Jaar
Wetterhûn Bitgumerdyk / Hofsleane Wetterhûn Suze Boschma-Berkhout 1977
 

Dronrijp
Foto Adres Naam Kunstenaar Jaar
Sir Lawrence Alma Tadema Brêgebuorren Sir Lawrence Alma Tadema Ben van der Geest 1997
De Rypster Oksen (<i>De Dronrijpse ossen</i>) Brêgebuorren De Rypster Oksen (De Dronrijpse ossen) Suze Boschma-Berkhout 1980
Eise Jeltes Eisinga Tsjerkebuorren Eise Jeltes Eisinga G.J. Adema 1982
 

Menaldum
Foto Adres Naam Kunstenaar Jaar
It Feintsje fan Menaem (<i>Het jongetje van Menaldum</i>) Dyksterbuorren It Feintsje fan Menaem (Het jongetje van Menaldum) Suze Boschma-Berkhout 1971